X

ورود به سایت

نام کاربری*

رمزعبور*

X

فرم ثبت نام در سایت کولیس

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

رمزعبور*

تکرار رمزعبور*

X

پروفایل شخصی شما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

نام کاربری*

خطا!

نوآوری در کولیس چیز جدیدی نیست، برای سال های متمادی ،  تحقیق و پیشرفت خود را برای شناخته شدن در بازار کار آینده انجام داده ایم. ما تنها به تجربه مان تکیه نکرده ایم بلکه هر روز مرزها را شکسته ایم و به پیشرفتی دست یافته ایم که بارها توسط مشتریانمان آزمایش شده است. برای ما نوآوری بر اساس نیاز های فردی و بازار مصرف تعیین می شود و از آغاز توسعه  در سبد محصولات ایده قدرت نوآوری را داده است.

 

 

 

خط مش

 

ماموریت شركت كولیس

 

ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان از طریق ساخت و تولید:

تعهدات شركت نسبت به طرفهای ذینفع:

چشم انداز شركت كولیس

استراتژی های شركت كولیس

اهداف کلان سازمانی شركت كولیس

اهداف كلان سازمانی به شرح زیر میباشند:

الگوی شركت كولیس

نظام مدیریت كیفیت مبتنی بر الزامات

دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

خط مشی کیفیت شركت كولیس

تعهد تمامی پرسنل شركت كولیس

اینجانب و تمامی كاركنان شركت خود را متعهد به اجرای مفاد زیر میدانیم:

بدیهی است دستیابی به اهداف ذكر شده بدون مشاركت تمامی پرسنل امكان پذیر نمیباشد . خطوط اصلی فوق در تمامی فعالیتها و مستندات بعنوان بستر كار تلقی میگردد و مدیریت در تمامی سطوح سازمان نسبت به آموزش و تشریح آنها پرداخته تا مطمئن گردد كه كلیه كاركنان مفاهیم آن را در شغل خود بخوبی درك كرده اند و بدان عمل مینمایند .این خط مشی در مواقع نیاز بازنگری میگردد.

QM02               بازنگری یازدهم:  06/04/1402                                                                                      مدیرعامل - محمود دریانی